iami233
iami233
文章164
标签36
分类4
[I Am I 年度简报] – 2022

[I Am I 年度简报] – 2022

[I Am I 年度简报] – 2022
[I Am I 年度简报] – 2021

[I Am I 年度简报] – 2021

[I Am I 年度简报] - 2020

[I Am I 年度简报] - 2020

もう忘れてしまったかな

[I Am I 年度简报] - 2019

[I Am I 年度简报] - 2019

日复一日年复一年 涂涂改改又是一年
似乎不写点什么对不起这个冬天
一个字贯穿一年混

[I Am I 年度简报] – 2018

[I Am I 年度简报] – 2018

这一年,经历了太多难忘深刻的瞬间
成长的路上每一刻每一份都记忆在心里